020 705 13 77 mc@faasaccountants.nl

Wij helpen uw onderneming groeien!

 

flexibel, persoonlijk, toegewijd en realistisch

voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB)

Voor de geloofwaardigheid van uw organisatie is het van belangrijk dat u jaarlijks een accountantsverklaring  van uw accountant ontvangt. Hiermee verstrekt u aan de buitenwereld de benodigde betrouwbaarheid en transparantie en kunt u gemakkelijker toegang verkrijgen tot diverse zakelijke kanalen. FAAS begrijpt het belang hiervan en zal u helpen te voldoen aan de hoge vereisten welke het maatschappelijk verkeer aan u stelt.

FAAS kan de volgende accountancydiensten voor u verlenen:

 • controleren van de jaarrekening
 • samenstellen van de jaarrekening
 • beoordelen van de jaarrekening
 • opstellen van tussentijdse financiële rapportages
 • opstellen van begrotingen
 • opstellen van liquiditeitsoverzichten
 • de inrichting van de administratie
 • begeleiding administratie

FAAS is de organisatie die u helpt betrouwbaarheid en transparantie te realiseren

Wij kunnen voor zowel grote als kleine organisaties de jaarrekening controleren en hierbij een accountantsverklaring verstrekken.

De medewerkers van ons kantoor hebben aantoonbare controle-ervaring opgedaan bij:

 • Internationale ondernemingen (dienstverleners, productie-, transport- en handelsbedrijven)
 • Nederlandse MKB-bedrijven (notariaten, advocaten, medische en zorg verlenende instellingen, dienstverleners, productie- en handelsbedrijven)
 • Non-profit organisaties (fondsenwervende instellingen, podiumkunsten, onderwijs, overheids- en overige gesubsidieerde instellingen)

Onze audit-werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op:

 • controle van jaarrekeningen
 • controle van subsidie verantwoordingen
 • controle van overige financiële verantwoordingen
 • onderzoeken bij overnames en fusies

Onze controlewerkzaamheden voldoen altijd aan de hoogste kwaliteitsvereisten

Door gebruik te maken van onze expertise zult u uw onderneming verder kunnen laten groeien aangezien u meer tijd overhoudt voor de dingen waar u echt goed in bent, namelijk het ondernemen! Wij hebben jarenlang ervaring opgedaan in de openbare accountancy (controle- en adviespraktijk) en controlling waarbij wij verschillende functies hebben vervuld op management en directieniveau. Wij verrichten werkzaamheden voor cliënten van kleine tot grote ondernemingen welke in binnen- en buitenland actief zijn.

Financiële manager of financieel directeur

FAAS zorgt voor de invulling van de behoefte aan de financiële manager en/of financieel directeur bij middelgrote en grote ondernemingen. Wij hebben ons gespecialiseerd in het leveren van financiële diensten op management en directieniveau.

FAAS kan de volgende Finance & Control diensten voor u verlenen:

 • onderhouden nauwe contacten met de financiële administratie
 • het opstellen en verstrekken van managementinformatie
 • pro-actief adviseren van het management op basis van gedegen analyses
 • werken als sparringpartner met de directie en het operationeel management
 • begeleiden en opleiden van interne finance medewerkers
 • opstellen van de jaarrekening, de budgettering en maandrapportages
 • ondersteuning bij specifieke managementissues, financiële, operationele en IT-gerelateerde controles
 • optreden als contactpersoon voor de controlerende accountant, fiscalist en bankier

FAAS speelt in op uw behoefte om de financiële functie op parttime basis te versterken

Wij optimaliseren uw administratie zodanig dat u met veel minder tijd continue  (24/7) over de benodigde rapportages en informatie kunt beschikken. Of uw nu een eenmanszaak, een complexe projectorganisatie of een BV heeft met 100 man, wij verzekeren u van een administratie en dagelijkse rapportages op maat die aan al uw eisen voldoen. Een gedegen administratie  is niet het einddoel, het is slechts een middel om te sturen.

Met behulp van onze online boekhouddiensten kunt u op ieder moment inloggen en uw administratie nagaan en of bijwerken. In geval u dat wenst kunnen wij uw administratie deels of helemaal bijwerken. Middels onze online rapportagetools kunt op ieder moment inloggen en uw stuurinformatie raadplegen en nagaan of conform uw verwachtingen ‘vaart’.

Loonadministratie

Wij kunnen ook uw loonadministratie verzorgen, FAAS kan deze taak uit handen nemen. Naast het verzorgen van uw loonadministratie houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebeid van wet- en regelgeving. Ook adviseren wij u graag over salarisberekeningen, loonkostenbegrotingen etc. Verder vullen wij graag diverse formulieren voor u in, zoals die van CBS, personeelsverzekeringen etc.

Uw resultaten bespreken wij graag met u, ook geven wij u concrete adviezen en tips

De belastingen blijven de jaarlijkse wijziging van de spelregels ingewikkeld. Wij hebben jarenlang ervaring met de diverse belastingen, een kantoormedewerker houdt zich continue bezig met de belastingen en kan u volledig bijstaan.

Wij helpen u graag met het verzorgen van uw:

 • aangifte inkomstenbelasting
 • aangifte loonheffingen
 • aangifte omzetbelasting.
 • aangifte vennootschapsbelasting
 • aangifte erf- en schenkbelasting

Verder kunnen wij u van dienst zijn bij bezwaar- en beroepsprocedures.

De volledigheid van de verantwoording van transacties (inkomsten en uitgaven) kan alleen ingevuld worden door verregaande eisen te stellen aan de Interne Beheersing (AO/IB).  Door onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij in staat ervoor te zorgen dat de Interne Beheersing van uw organisatie verder wordt geoptimaliseerd.

Als uw onderneming ‘in control’ is daalt uw risicoprofiel, u bent in dat geval voor  uw ‘stakeholders’ zoals de bankiers en leveranciers, een geliefde zakenpartner. Hierdoor worden uw zakelijke mogelijkheden aanzienlijk vergroot.

Onze werkzaamheden voor de Interne Beheersing betreffen over het algemeen:

 • beoordeling en advies over de interne beheersing en het administratiesysteem
 • ondersteuning bij identificatie van risico’s
 • beoordelen van risico’s
 • evaluatie van AO/IB handboeken
 • ondersteuning bij het opzetten van specifieke  procesdocumentatie
 • het beschrijven en documenteren van de bedrijfsprocessen en organisatiestructuren
 • het signaleren van knelpunten en initiëren van verbeteringen aan de bedrijfsprocessen
 • het begeleiden van verbetergroepen en het opvolgen van interne verbeterpunten
 • het opvolgen van Management Letter punten
 • ondersteuning bij het opzetten, professionaliseren of uitvoeren van uw interne auditfunctie

Een ondernemer kent zijn eigen onderneming natuurlijk het best. Desondanks is het in veel gevallen verantwoord om je te wenden tot een specialist. Wij ondersteunen u op verscheidene vlakken met betrekking tot uw ondernemingsactiviteiten en zijn daarom de ideale sparringpartner voor uw onderneming. Hierdoor wordt u als ondernemer in staat gesteld om tijdig en adequaat te anticiperen en eventueel bij te sturen om uw ondernemingsactiviteiten zo effectief en efficiënt als mogelijk te realiseren.

Wij zijn succesvol in het leidinggeven, uw financiële afdeling zal door ons op een professionele wijze worden geleid waardoor zij doelgericht zullen werken en tot betere prestaties komen. Hun motivatie zal aanzienlijk groeien en het werk zullen zij met veel zelfvertrouwen uitvoeren. Uiteraard maken wij hierbij integraal deel uit van het team.

FAAS kan de volgende adviesdiensten voor u verlenen:

 • onafhankelijk advies op het gebied van bedrijfsambities en interne controleomgevingen
 • geregeld (periodieke) besprekingen met vaste contactpersoon
 • fungeren als sparringpartner voor leidinggevenden en directie
 • ondernemingsstrategie
 • organisatie opzet
 • begeleiding in keuze van rechtsvorm van de onderneming
 • herstructurering van ondernemingen

FAAS ondersteunt periodiek middelgrote en kleine accountantskantoren bij de uitvoering van hun jaarrekeningcontroles, tevens worden wij regelmatig ingezet bij begeleiding van assistent-accountants en het reviewen van accountantsdossiers. Verder bieden wij ondersteuning bij het samenstellen van jaarrekeningen.

Ook beschikt FAAS over een uitgebreide kennis en ervaring met bestandsanalyses met behulp van audit-software, het analyseren van jaarrekeningposten op basis van onze software levert accountants bruikbare controle informatie op.